117 Ts テネシン Tennessine
周期表へ戻る

原子量: [294]
族: -
周期: 7
分類: -
電子配置: -
価数: -
電気陰性度: -
原子半径: -
天然存在比: -
色: -
常温での状態: -
単体融点/沸点:  -
単体密度: -
語源: -
発見者: ドゥブナ合同原子核研究所(2009年)
備考:

超ウラン元素、超アクチノイド元素のひとつ

旧 ウンウンセプチウム( Ununpentium - Uus )


   
   

Copyright (C) 2016 Shin Motomiya, All Rights Reserved.