115 Mc モスコビウム Moscovium
周期表へ戻る

原子量: [289]
族: -
周期: 7
分類: 卑金属
電子配置: [Rn] 5f14、6d10、7s2、7p3(推定)
価数: -
電気陰性度: -
原子半径: -
天然存在比: -
色: -
常温での状態: -
単体融点/沸点:  -
単体密度: -
語源: 都市名
発見者: ドブナ研究所
備考:

超ウラン元素、超アクチノイド元素のひとつ

旧 ウンウンペンチウム( Ununpentium - Uup )


   
   

Copyright (C) 2016 Shin Motomiya, All Rights Reserved.